سایت بازی انفجار

تعیین ضریب انفجار

الگوریتم ضریب انفجار

 

ضرایب بازی انفجار

برای تعیین ضرایب انفجار شما ابتدا موظف به شناخت الگوزیتم و چگونگی ساخته شدن ضریب های این بازی هستید.

در هر نوبت سرور ما بصورت رندوم یک SHA256 Hash را ساخت می نماید .
( نظیر bdf37e491ec2c0e02c1d731460f247c21319772829af19f619ce882f76614d67 )
این Hash ریز مبلغ را دارا هست .وقتی که بازی آغاز میشود , ما فورا سر عبور این Hash را با تیتر “ MD5 ” به شما می‌دهیم .
( نظیر : eddb8cd3bfee6569eca07dec15631e87 )در شرایطی که چه بسا شما از مکانیزم MD5 به طور کامل بی اطلاع باشید براحتی می‌توانید بصورت آنلاین مبدل های MD5 را در گوگل بیابید .MD5 یک الگوریتم کد گذاری شده ی غیر معکوس شونده ( غیر قابل جعل ) است .این MD5 Hash سند است بر آن که تغییری در ریز مبالغ هنگام آغاز بازی نمی دهد .
چگونگی محاسبه ی ریز مبلغ با SHA256 Hash :

قدم نخستین ( جهت تشخیص ضریب بازی انفجار سوای ربات ) :

ابتدا ما این SHA256 Hash را برای هر ۴ رقم تقسیم می‌کنیم .
( بشکل : bdf3 – 7e49 – 1ec2 – c0e0 – 2c1d – 7314 – 60f2 – 47c2 – 1319 – 7728 – 29af – 19f6 – 19ce – 882f – 7661 – 4d67
هر یک از این کدهای ۴ گزیده بر مبنای ۱۶ گان می‌باشندکه ما این ۱۶ گان را به ۱۰گان ( دهگان ) تبدیل کرده و تمامی را با نیز توده میکنیم .و بعد از آن آزمون می‌کنیم که آیا این مبلغ بر ۵۰ بخش پذیر ( قابل تقسیم ) می باشد .( برای این داستان یا این که Hash یگانه نتایج ۳۴۸ . ۲۷۹ است )در صورتیکه این رقم بر ۵۰ بخش پذیر بود بازی بروی ۰٫۰۰ تهیه و تنظیم میشود بدین معنی که کمپانی یکبار از ۵۰ توشه برده است . قابلیت و امکان ناکامی شما نیز ۱ از ۵۰ هست .

قدم دوم ( جهت تشخیص ضریب بازی انفجار مبلغی سوای ربات ) :

در صورتی SHA256 Hash بر ۵۰ بخش پذیر نباشد آنگاه ما مجدد ریز مبلغ را محاسبه میکنیم .
ما ۱۳ رقم ابتدایی SHA256 Hash را برداشته ( مثل : bdf37e491ec2c )
این رقم ۱۶ تایی را به ۱۰ تایی ( براساس دهگان ) تبدیل می‌کنیم .
( برای این قضیه یا این که Hash مختص ۳۳۴۱۶۵۵۸۹۴۷۸۰۹۷۲ میباشد ) .
ما این را نتایج X می نامیم .
آن گاه ما Y را ۴۵۰۳۵۹۹۶۲۷۳۷۰۴۹۶ می نامیم . ( این پنجاه و دومی توان بر ۲ است ) .
فرمول محاسبه ی ریز مبلغ :
برای این داستان یگانه
( ( ۱۰۰ * Y ) – X ) / ( 100* ( Y – X ) )

به عنوان مثال
( ( ۱۰۰*۴۵۰۳۵۹۹۶۲۷۳۷۰۴۹۶ ) – ۳۳۴۱۶۵۵۸۹۴۷۸۰۹۷۲ ) / ( ۱۰۰* ( ۴۵۰۳۵۹۹۶۲۷۳۷۰۴۹۶ – ۳۳۴۱۶۵۵۸۹۴۷۸۰۹۷۲ ) )
نتایج ۳ , ۸۴۷۱۵۹۶۷۱۴ هستکه ما اولی دو رقم بعداز کاما را محاسبه می‌کنیم , که بر این اصل نتایج ۳ , ۸۴ استو برای این که بهمون بگه این پروسه اجرا میشه تو هر بدور برای بازیکنان md5 میفرستد.

 

ربات بازی انفجار

همچین چیزی اصلا با عقل جور در نمیاید که شما هزینه ای برای ربات تعیین ضریب بازی انفجار کنید زیرا اگر کسی این ربات را ساخته باشد و بتواند ضریب را درست محاسبه کند پس خودش میتواند با بازی کردن میلیونر شود نه با فروش ربات. پس نگذارید ازتان اخاذی شود و پول بیهوده صرف این گونه داستان ها بکنید.

 

ضریب بازی انفجار

بهترین سایت بازی

شما همچنین میتوانید با نکات گفته شده در بالا و مقالات دیگر سایت ، در بهترین و معتبر ترین سایت انفجار شروع به بازی و پولسازی کنید.

 

برچسب ها: بدون برچسب
0

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *